...Witamy w FireFrog Media...

FireFrog Media sp. z o.o. została zarejestrowana 20.07.2010, a celem dla jakiego Spółka powstała jest opracowanie, budowa i wdrożenie innowacyjnych narzędzi eCommerce.

Idea pierwszego systemu jaki Spółka ma zamiar zbudować bazuje na obserwacji rynku odzieżowego, a w szczególności na obserwacji dotyczącej mnogości dostawców, ale także stylów wizerunkowych. Grupy klientów, stosujące określne style ubierania się, zazwyczaj korzystają z tych samych dostawców, ze względu na trudność jaka jest związana z zapoznaniem się z ofertą wszystkich podmiotów na rynku (porównaj (Li, Zhong i Li, 2011)). Taki stan rzeczy zawęża możliwości skutecznej i efektywnej konkurencji pomiędzy producentami i sprzedawcami odzieży, a z drugiej strony zubaża klienta, który nie ma możliwości budowania własnego stylu w oparciu o wszystkie dostępne na rynku produkty. Dodatkowym problemem jest problem stylu w kontekście kryzysu gospodarczego i mniejszej siły nabywczej klientów, którzy muszą podejmować decyzje o rezygnacji z określonych produktów, ze względu na ograniczenia budżetowe, i nie mając możliwości zastąpienia tych produktów w sposób, który pozwoli na utrzymanie dotychczasowego stylu.

Rozwiązaniem powyższych kwestii byłby system, który pozwalałby użytkownikowi na określenie własnego stylu, a następnie porównał ofertę dostępnych na rynku produktów proponując określone rozwiązania. Zbudowanie systemu działającego w myśl takiej zasady i odnoszącego się do rynku odzieżowego wydaje się jednak niemalże niemożliwe, ze względu na nieuchwytną na poziomie formalnych określeń definicję "stylu".

Więcej informacji zostanie opublikowane w wynikach badań po ich zakończeniu.

Projekt POIG.01.04.00-30-196/12

Tytuł projektu: Zbudowanie prototypu innowacyjnego systemu rekomendacji zgodnych ze stylami użytkowników: FireStyle

Nr umowy: POIG.01.04.00-30-196/12-00

Wartość projektu: 14.949.474,00 zł

Udział Unii Europejskiej: 7.879.581,50 zł

Okres realizacji: 2013.01-2014.10

Fundusze Europejskie - dla rozwoju innowacyjnej gospodarki

 

Wyniki badań

  • Zbiory rozmyte

    W przyszłości tu będziemy publikowali wyniki badań związanych z tymi zbiorami.

  • Eksploracja danych

    Filarem badań w projekcie jest rozbudowa algorytmów związanych z eksploracją danych i tu również pojawią się wyniki badań.

  • Funkcja podobieństwa

    Budowa reguł związanych z istnieniem pojęcia stylu będzie wymagała zbudowania funkcji podobieństwa obiektów i stylów.