...Witamy w FireFrog Media...

W chwili obecnej Spółka poszukuje podwykonawcy, który zaprojektuje „pakiet startowy”. Celem tego pakietu jest dostarczenie użytkownikom VIP jakichś przedmiotów, które będą kojarzyły się z powstającym systemem (ew. będą rozdawane na konferencjach). Pakiet powinien zatem składać się co najmniej z:

 • Przedmiotu, który będzie miał za zadanie stać się częścią otoczenia odbiorcy (przykładowo takimi przedmiotami są: podkładka, pendrive, breloczek itd.)
 • Opakowania mogącego pomieścić powyższy przedmiot oraz niewielką książeczkę z informacjami o projekcie
 • Na opakowaniu powinno być przewidziane miejsce na znaki UE i informacje o projekcie

W ramach realizacji zamówienia Wykonawca dostarczy komplet plików pozwalających na produkcję pakietu startowego przez Zamawiającego, a także przeniesie prawa autorskie do projektu na Zamawiającego, celem rejestracji jako zastrzeżony znak towarowy Zamawiającego.

 • Kryteria oceny ofert:
  • proponowana cena projektu 80% oceny
  • ocena doświadczenie oferenta 20% oceny (doświadczenie będzie oceniane na podstawie przedstawionych podobnych projektów)
 • Termin składania ofert: 05 sierpnia 2014 r
 • Wymagana ważność oferty: 31 października 2014 r
 • Opis przedmiotu zakupu: jest zawarcie umowy ramowej na zaprojektowanie pakietu startowego dla klientów VIP
 • W ofercie należy zobowiązać się do zachowania poufności wszelkich informacji dotyczących projektu i Zamawiającego.

Pytania można kierować drogą mailową na adres JLIB_HTML_CLOAKING.

Projekt POIG.01.04.00-30-196/12

Tytuł projektu: Zbudowanie prototypu innowacyjnego systemu rekomendacji zgodnych ze stylami użytkowników: FireStyle

Nr umowy: POIG.01.04.00-30-196/12-00

Wartość projektu: 14.949.474,00 zł

Udział Unii Europejskiej: 7.879.581,50 zł

Okres realizacji: 2013.01-2014.10

Fundusze Europejskie - dla rozwoju innowacyjnej gospodarki

 

Wyniki badań

 • Zbiory rozmyte

  W przyszłości tu będziemy publikowali wyniki badań związanych z tymi zbiorami.

 • Eksploracja danych

  Filarem badań w projekcie jest rozbudowa algorytmów związanych z eksploracją danych i tu również pojawią się wyniki badań.

 • Funkcja podobieństwa

  Budowa reguł związanych z istnieniem pojęcia stylu będzie wymagała zbudowania funkcji podobieństwa obiektów i stylów.