...Witamy w FireFrog Media...

Konkurs na wybór podwykonawcy prac badawczo-rozwojowych został zakończony. Więcej informacji w zakładce konkursy.

Ogłaszamy konkurs na wybór podwykonawcy prac badawczo-rozwojowych. Więcej informacji w zakładce konkursy.

FireFrog Media sp. z o.o. została zarejestrowana w KRS pod numerem 0000360989 i rozpoczyna przygotowanie do złożenia wniosku w konkursie programu Innowacyjna Gospodarka Działanie 1.4.

Zarząd FireFrog Media sp. z o.o. zdecydował o nie składaniu wniosku w konkursie programu Innowacyjna Gospodarka Działanie 1.4 ze względu na brak odpowiedniego zaplecza badawczego. Przygotowany Wniosek o Dofinansowanie zostanie przygotowany do ponownego złożenia.

Projekt POIG.01.04.00-30-196/12

Tytuł projektu: Zbudowanie prototypu innowacyjnego systemu rekomendacji zgodnych ze stylami użytkowników: FireStyle

Nr umowy: POIG.01.04.00-30-196/12-00

Wartość projektu: 14.949.474,00 zł

Udział Unii Europejskiej: 7.879.581,50 zł

Okres realizacji: 2013.01-2014.10

Fundusze Europejskie - dla rozwoju innowacyjnej gospodarki

 

Wyniki badań

  • Zbiory rozmyte

    W przyszłości tu będziemy publikowali wyniki badań związanych z tymi zbiorami.

  • Eksploracja danych

    Filarem badań w projekcie jest rozbudowa algorytmów związanych z eksploracją danych i tu również pojawią się wyniki badań.

  • Funkcja podobieństwa

    Budowa reguł związanych z istnieniem pojęcia stylu będzie wymagała zbudowania funkcji podobieństwa obiektów i stylów.