...Witamy w FireFrog Media...

Francuskie badania są pierwszymi na świecie, które pokazują wpływ damskich butów na wysokich obcasach na zachowanie mężczyzn.
Jeśli to ma pomóc w zaspokajaniu potrzeb kobiet może powinnyśmy chodzić w butach na wysokich obcasach?

Taki wniosek wysuwa Nicholas Guéguen z francuskiego Uniwersytetu Bretagne-Sud po tym jak obserwował jak pomocni są mężczyźni wobec kobiet w butach na wysokich obcasach, a jak inaczej zachowują się w analogicznej sytuacji wobec kobiet w butach bez obcasów. Artykuł publikowany w dzienniku "Archives of Sexual Behaviour" jest pierwszym, który zajmuje się tematyką różnic w zachowanaich mężczyzn wobec kobiet w zależności od wysokości obcasów w ich butach.
Badania przeprowadzone wśród ludzi wielu różnych kultur pokazały w całej rozciągłości w jaki sposób fizyczne atrybuty takie jak kształt i proporcje ciała, styl i kolory odzieży damskiej wpływają na ocenę kobiety przez mężczyznę i jego zachowanie wobec niej. Mimo, że zależność między wysokością obcasów w butach a oceną seksualności kobiety jest ukazywana przez modelki w magazynach i filmach dla dorosłych, naukowe opracowanie tego tematu dotąd nie powstało. Guéguen pokazał warsztat eksperymentu, którego celem był związek wysokich obcasów z chęcią niesienia pomocy przez mężczyznę. Obserwował co się dzieje kiedy kobieta w butach na płaskim obcasie prosiła mężczyzn o wypełnienie ankiety i o ile bardziej chętni byli do tego kiedy ta sama kobieta miała buty na wysokich obcasach.
Obserwował także jak bardzo spontaniczna reakcja mężczyzn zmieniała się w zależności od tego jakie buty nosiła kobieta która upuściła rękawiczkę. W obu przypadkach zmiana w zachowaniu mężczyzn była widoczna niezwłocznie po zmianie rodzaju butów z tych płaskich na takie na wysokich obcasach. Co ciekawe rodzaj obuwia kobiety, przy udziale której prowadzony był eksperyment nie miał żadnego wpływu na chęć pomocy ze strony innych kobiet.
Ostatni eksperyment pokazał, że mężczyźni w barach chętniej zagadują do kobiet w butach na wysokich obcasach niż do tych w butach bez obcasów. "Wysokość obcasów  wywiera ogromny wpływ na zachowanie mężczyzn" - podsumowuje  Guéguen, który podkreśla jak rezultaty eksperymentu ujawniają, że mężczyźni ogromną uwagę przywiązują do fizycznych atrybutów kobiet  zarówno kiedy dokonują oceny kobiety jak też podczas nawiązywania relacji w grupie kobiet.
Czy jest to faktycznie zadziwiające odkrycie? Zapewne wiedza o tym może być użyteczna w sytuacjach opisanych w eksperymencie. I tyle.

Projekt POIG.01.04.00-30-196/12

Tytuł projektu: Zbudowanie prototypu innowacyjnego systemu rekomendacji zgodnych ze stylami użytkowników: FireStyle

Nr umowy: POIG.01.04.00-30-196/12-00

Wartość projektu: 14.949.474,00 zł

Udział Unii Europejskiej: 7.879.581,50 zł

Okres realizacji: 2013.01-2014.10

Fundusze Europejskie - dla rozwoju innowacyjnej gospodarki

 

Wyniki badań

  • Zbiory rozmyte

    W przyszłości tu będziemy publikowali wyniki badań związanych z tymi zbiorami.

  • Eksploracja danych

    Filarem badań w projekcie jest rozbudowa algorytmów związanych z eksploracją danych i tu również pojawią się wyniki badań.

  • Funkcja podobieństwa

    Budowa reguł związanych z istnieniem pojęcia stylu będzie wymagała zbudowania funkcji podobieństwa obiektów i stylów.