...Witamy w FireFrog Media...

Trudno wyobrazić sobie kino i filmy bez twórczości włoskiego kom pozytora Ennio Moriccone, ponieważ autor tematów muzycznych do takich klasyków jak „Pewnego razu na Dzikim Zachodzie”, „Za garść dolarów” czy „Dobry, zły i brzydki” ustalił kanon dla twórczości muzycznej współczesnego kina. Między innymi wymienione dzieła, ale też wiele innych mistrz Moriccone zaprezentuje  14 lutego 2015 r. w krakowskiej Arenie. Będzie to koncert na podsumowanie 50 lat kariery kompozytora. Warto wziąć udział w takiej uczcie muzycznej, również dlatego, że mistrz przybędzie do Krakowa z 85-osobową orkiestrą i 75-osobowym chórem.

Projekt POIG.01.04.00-30-196/12

Tytuł projektu: Zbudowanie prototypu innowacyjnego systemu rekomendacji zgodnych ze stylami użytkowników: FireStyle

Nr umowy: POIG.01.04.00-30-196/12-00

Wartość projektu: 14.949.474,00 zł

Udział Unii Europejskiej: 7.879.581,50 zł

Okres realizacji: 2013.01-2014.10

Fundusze Europejskie - dla rozwoju innowacyjnej gospodarki

 

Wyniki badań

  • Zbiory rozmyte

    W przyszłości tu będziemy publikowali wyniki badań związanych z tymi zbiorami.

  • Eksploracja danych

    Filarem badań w projekcie jest rozbudowa algorytmów związanych z eksploracją danych i tu również pojawią się wyniki badań.

  • Funkcja podobieństwa

    Budowa reguł związanych z istnieniem pojęcia stylu będzie wymagała zbudowania funkcji podobieństwa obiektów i stylów.