...Witamy w FireFrog Media...

 The US is a cradle of popular movies and the center of the world’s film industry.  America cinema also sets new industry trends – it covers Hollywood, mainstream, indie productions and daring auteur projects.

The New Horizons (in Wroclaw from 21th to 26th of October) cinema presents contemporary US cinematography, culture and life. The programme features the latest productions from celebrated directors and the offerings of up-and-coming filmmakers.

 

For those who like a bit different kind of American folk such as frighteningly decorated houses, zombies, devils and skeletons running down the street it’s Halloween approaching. Trick or treat? Enjoy the fright of your life! Festivals of horror, horror houses, and sweets shaped like eyeballs and spiders. You can be a corpse bride, the vampire next door, the ghost of Elvis or Frankenstein. A terrifying and entertaining night for children and adults – 31st od October in USA!

 

 

 

Projekt POIG.01.04.00-30-196/12

Tytuł projektu: Zbudowanie prototypu innowacyjnego systemu rekomendacji zgodnych ze stylami użytkowników: FireStyle

Nr umowy: POIG.01.04.00-30-196/12-00

Wartość projektu: 14.949.474,00 zł

Udział Unii Europejskiej: 7.879.581,50 zł

Okres realizacji: 2013.01-2014.10

Fundusze Europejskie - dla rozwoju innowacyjnej gospodarki

 

Wyniki badań

  • Zbiory rozmyte

    W przyszłości tu będziemy publikowali wyniki badań związanych z tymi zbiorami.

  • Eksploracja danych

    Filarem badań w projekcie jest rozbudowa algorytmów związanych z eksploracją danych i tu również pojawią się wyniki badań.

  • Funkcja podobieństwa

    Budowa reguł związanych z istnieniem pojęcia stylu będzie wymagała zbudowania funkcji podobieństwa obiektów i stylów.