...Witamy w FireFrog Media...

Czy może być bardziej oddalone od kwestii mody miejsce niż więzienie? Obecnie w więzieniach Stanów  Zjednoczonych osadzonych jest ponad 2,7 mln osób, na których podatników wydają rocznie ponad 63 mld dolarów rocznie. Wydawać by się mogło, że nie ma w nich miejsca na działalność modową, jednak potencjał twórczy więźniów nie tyle do kreowania mody, ile do szycia odkryli amerykańscy producenci odzieży.

Aby obniżyć koszty szycia, dając przy okazji więźniom szansę zarobienia na siebie, przenieśli produkcję ubrań do pomieszczeń zakładów karnych. Stany Zjednoczone nie są zresztą jedynym krajem, w którym zastosowano taką możliwość pracy dla więźniów, przy czym czynnik ekonomiczny nie jest jedyną motywacją. Wiadomo wszakże, że praca daje  więźniom zysk w postaci zarobku, ale również zdobycia umiejętności, które mogą odnaleźć im miejsce w społeczeństwie po opuszczeniu zakładu karnego. Praca jest postrzegana jako istotna część reformy społecznej w systemie penitencjarnym.

Dla wielu więźniów, którzy nie mają wyższego wykształcenia, a często żadnego wykształcenia jest to świetna okazja na zdobycie doświadczenia zawodowego. Niestety w Polsce, przy regulacjach europejskich i wysokim bezrobociu dojście do podobnego modelu wydaje się odległą przyszłością.

Projekt POIG.01.04.00-30-196/12

Tytuł projektu: Zbudowanie prototypu innowacyjnego systemu rekomendacji zgodnych ze stylami użytkowników: FireStyle

Nr umowy: POIG.01.04.00-30-196/12-00

Wartość projektu: 14.949.474,00 zł

Udział Unii Europejskiej: 7.879.581,50 zł

Okres realizacji: 2013.01-2014.10

Fundusze Europejskie - dla rozwoju innowacyjnej gospodarki

 

Wyniki badań

  • Zbiory rozmyte

    W przyszłości tu będziemy publikowali wyniki badań związanych z tymi zbiorami.

  • Eksploracja danych

    Filarem badań w projekcie jest rozbudowa algorytmów związanych z eksploracją danych i tu również pojawią się wyniki badań.

  • Funkcja podobieństwa

    Budowa reguł związanych z istnieniem pojęcia stylu będzie wymagała zbudowania funkcji podobieństwa obiektów i stylów.